History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Facebook Twitter Rss
Laget NKSS' Podcast
Undervisning fra konferanser og arrangementer
Category: Christianity
Location:
Followers (20)
Currently following. Unfollow
Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto
100x100_11754809
Vi vil gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Besøk oss på www.nkss.no


by Laget NKSS
x
take it with you
Iphone5s_trans go mobile with PodOmatic's new iPhone app.
don't have an iPhone? no problem »
x
loading results... Loader
loading results... Loader
x
No results found.
June 03, 2016 09:49 PM PDT

Paulus er i fengsel, men skriver mye om glede. Hovedhensikten med brevet er nok likevel å oppfordre til enhet blant dem. For å hjelpe enheten legger han vekt på at ydmykhet er veldig viktig.

Skriftlig versjon på http://www.nkss.no/filipperne. Ved Lars Olav Gjøra.

June 02, 2016 10:07 PM PDT

Hvis alle er like Kristus, hva har det å si i praksis?

Del 5 går gjennom kap 12-16.

På samme måte som at synd har konsekvenser for hvordan vi tenker (kap 1), betyr det å bli frelst også en ny måte å tenke på. Derfor må vi la sinnet fornyes så vi kan kjenne Guds vilje og leve til glede for Gud. I disse siste kapitlene kommer Paulus med mange konkrete anvendelser av kap 1-11. Spesielt legger han vekt på at de må legge bort uviktige ting som skiller dem og leve i enhet – nettopp på grunn av det kap 1-11 har vist: At det ikke er noen forskjell på dem i Kristus.

June 01, 2016 10:04 PM PDT

Har Gud forkastet Israel? Eller slo planen hans feil siden jødene ikke trodde på Jesus? Skal hele Israel bli frelst?

Del 4 tar for seg kap 9-11.

Det er ikke tilfeldig at det er akkurat i Romerbrevet dette spørsmålet tas opp. I disse kapitlene snakker Paulus om Guds forhold til jøder og hedninger, deres forhold til hverandre og hvem som er Guds folk i den nye pakt.

May 31, 2016 11:11 PM PDT

Hvis Guds nåde er så stor, kan vi da ikke da bare leve som vi vil og alltid bli tilgitt?

Del 3 går gjennom kap 6-8. Helliggjørelse er egentlig bare det å vokse som kristen, og dette er det naturlige neste skrittet etter rettferdiggjørelsen. Heller ikke her er det forskjell på jøder og hedninger, alle får hjelp av Den hellige ånd til dette. Jesu død blir ikke bare vår frelse men også mønsteret for helliggjørelsen ved at vi dør til synden.

May 30, 2016 09:26 PM PDT

Del 2 går gjennom 3:21 - 5:21.

Ting blir litt lysere når vi nå skal se på hvordan vi kan reddes ut av situasjonen som beskrives i de første kapitlene. Det ikke er noen forskjell mellom jøder og hedninger når det kommer til hvordan man blir frelst heller. Helt siden Abraham har alle blitt frelst av tro – ikke gjerninger, og han forklarer hvordan Jesus rettet opp igjen det som Adam ødela.

Andre relevante spørsmål:
- Hvem er Abrahams barn?
- Tror Paulus på arvesynd?
- Hvorfor dør vi?

May 30, 2016 06:22 AM PDT

Romerbrevet har hatt stor betydning for kristen teologi og er et av de viktigste kristne skriftene noensinne, fordi Paulus her forklarer grundigere enn noe annet sted hva evangeliet går ut på. Derfor er Romerbrevet noe alle kristne burde sette seg godt inn i, uavhengig av hvor langt man har kommet i troen.

Del 1 tar for seg den historiske situasjonen i menigheten og går gjennom 1:1 - 3:20 hvor bl.a. følgende spørsmål dukker opp:

På hvilken måte har Gud åpenbart seg for alle mennesker?
Hvordan har synd konsekvenser for hvordan vi tenker?
Og hva skjer med de som aldri har hørt evangeliet?

Presentasjonen finner du på http://www.nkss.no/romerne. Ved Lars Olav Gjøra.

May 29, 2016 09:59 PM PDT

Paulus forklarer de kristne i Roma at det ikke er noen forskjell på jøder og hedninger i Kristus, og at de derfor må akseptere hverandres ulike tradisjoner og vaner og leve i enhet.

Denne uka kommer en grundig gjennomgang i 5 deler av dette viktige brevet. En skriftlig versjon av introduksjonen finner du på http://www.nkss.no/romerne. Ved Lars Olav Gjøra.

May 26, 2016 11:48 PM PDT

2. Korinterbrev er veldig annerledes enn det første og også Paulus sitt mest personlige brev. Det har kommet noen falske apostler til Korint som rakker ned på Paulus, men han svarer med at Guds kraft blir fullkommen gjennom menneskelig svakhet, og derfor innrømmer han mer enn gjerne sine svakheter.

Skriftlig versjon på http://www.nkss.no/2-korinter, og en gjennomgang av brevet finnes som tidligere podcaster. Ved Lars Olav Gjøra.

May 24, 2016 09:59 PM PDT

Vi tror kanskje at de første menighetene alltid var på rett spor og fungerte mye bedre enn våre menigheter i dag, men 1 Korinterbrev viser at det absolutt ikke var tilfelle. Her er det mange ting å ta tak i for Paulus, og derfor blir det mye å hente for oss også.

En skriftlig versjon med vershenvisninger finnes på http://www.nkss.no/1-korinter/, og du finner en gjennomgang av kap 7-15 i tidligere episoder. Ved Lars Olav Gjøra.

May 24, 2016 01:34 AM PDT

Paulus skriver sitt andre brev til tessalonikerne kort tid etter det første. De blir fortsatt forfulgt, og de tenker ennå på Jesu gjenkomst. Nå er de engstelige for at Jesus allerede har kommet igjen, men at de gikk glipp av det.

En skriftlig versjon finner du på http://www.nkss.no/2-tessaloniker.

Ved Lars Olav Gjøra.

loading more... Loader
 
x

take it with you


Iphone_trans Listening to podcasts on your mobile devices is extremely convenient -- and it's what makes the podcasting medium so powerful.

You can take your favorite shows and mixes with you anywhere, but to do so requires some quick and simple steps.

Let's walk you through that process together.
step 1:


Click the "Subscribe With iTunes" link in the page's sidebar:

Subscribe_with_itunes

This will require that you have the iTunes software on your computer.

(You can download iTunes here.)
step 2:
Itunes_ss

Now that you've subscribed to the podcast on iTunes, the feed will display in your "Podcasts" section on the left navigation bar.

Click there and you'll see the show displayed in the iTunes browser.

You can "get all" to download all available episodes or just individual episodes.
step 3:


Plug your mobile device (iPhone, iPad, iPod) into your computer with the Dock Connector cable, and click the device in iTunes's left navigation bar.

Itunes_ss2

Once you have your device highlighted, click "Podcasts" in the top navigation bar and sync the podcasts you want on your device. Click "apply" and the episodes you have downloaded on your iTunes software will sync with your device.
that's it!

The beauty of this process is that now, every new episode of your subscribed podcasts will automatically sync to your device every time you plug it in and open iTunes. You can now take your favorite shows with you everywhere you go.

Enjoy!
done!
x

share this podcast


Email a friend about this podcast
x

subscribe to this podcast

Rss-icon RSS
Itunes-icon iTunes